top of page

Kenbe yon bon relasyon ak kijan pou jere finans yo!

Kenbe yon bon relasyon ak kijan pou jere finans yo!

Ekri pa: Kency Desmangles, Bijoux A., Kathia P., Lande A.

Fotografye pa: AF ProMedia


Patricia Belfort pale dousman, men pawòl li yo pwisan!Patricia Belfort te fèt an Ayiti men li grandi Ozetazini. Li dekri tèt li kòm yon liv ouvè ak yon moun ki renmen bay istwa. Li pasyone sou kijan pou kenbe yon bon relasyon e jere individialite w na relasyon an. Patricia detèmine pou chanje naratif sou sa ki konstitye yon bon relasyon, yon finansye ki estab ak maryaj.


Belfort te leve ak yon manman selibatè; li admèt kiryozite li sou kijan pou kenbe yon bon maryaj te kòmanse nan gade manman l ap lite nan relasyon li yo. Objektif li se edike jèn adilt yo sou kijan pou bati relasyon ki dire lontan ak genyen yon sekirite de finans. Anpil nan travay li konsantre sou eksperyans pèsonèl. Li kwè, "gen yon bezwen nan kominote a pou konvèsasyon transparan sou relasyon, maryaj ak tout bagay ki vini ak yon relasyon tankou jere finans, kominikasyon, ak kijan nou panse."


Sou tribin li yo, li pataje leson li aprann nan premye ane maryaj li. Li pataje eksperyans li epi espere ke lòt moun ka santi yo gen sipò. Patricia konnen ke maryaj diferan selon de kilti yon moun ak atant yo.


Nan eksperyans li, li kwè santi li an sekirite mantalman ak emosyonèlman se yon eleman kle nan yon bon maryaj. Li deklare tou: "Li enpòtan egalman pou devlope yon vizyon mityèl pou avni ou, pou konpwomi, epi pou travay ansanm." Objektif final li se gen plis gwoup sipò sou entènèt la ak retrè pou li ka rive jwenn yon odyans pi gran.


Dayè Patricia di: "Maryaj se amitye, pa pran l twò serye epi jis pran plezi nan relasyon w ak maryaj ou."


Pou inisiasyon anseye jèn fanm ak koup jèn sou jesyon finansye, epi yon vwa sou kòman pou bati yon relasyon ak mariaj ki an sante, se pousa Patricia Belfort se yon Fanm Potomitan!IG: Patricia.Belfort

Spotify

45 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page