top of page

Gaelle ak yon kè jenere!

Gaelle ak yon kè jenere!


Entèvyou pa: Kathia Pierre, Lande Augustin, Catherina Davis & Bijoux A. Abellard

Ekri pa: Bijoux Abellard

Edite pa: Kency Desmangles

Fotografye pa: Skyphotografia


Pifò èt imen gen bezwen debaz yo viv yon bon vi, tankou travay ki byen peye; aksè a edikasyon ak swen sante; lojman abòdab nan yon bon katye; ak koneksyon emosyonèl ak lòt moun. Malerezman, se pa nou tout ki gen kapasite oswa aksè ak bezwen debaz sa yo.


Gaelle Edouard-Joseph te fèt e grandi an Ayiti. Li demenaje ale rete nan Repiblik Dominikèn, kote li se yon elèv, yon antreprenè, k ap leve yon fanmi e fè travay filantwopik.

Aprè tranbleman tè a ki te frape Ayiti an 2010, Gaelle te kòmanse plizyè pwojè volontè sou fwontyè Repiblik Dominikèn pou ede fanmi ayisyen ki nan bezwen yo. Kote prensipal ke li frekante se La Victoria, youn nan zòn ki pi pòv nan peyi a. Se yon kote anpil Ayisyen ap viv nan kondisyon ki pi terib e deplorab.


Gaelle, akonpaye ak mari l epi kèk zanmi, te fè li misyon yo kote ke yo vizite moun sa yo osi souvan ke posib. Pandan vizit yo, yo distribye pake èd, manje, ak kèlkeswa lòt bagay ke yo gen fon pou li. Gaelle te di:


Anpil nan moun sa yo pa ka travay paske yo pa ka jwenn pèmi travay yo. Swa paske akoz lwa ki nan Repiblik Dominikèn ki pa pèmèt yo jwenn li, oswa akoz de diskriminasyon. Gen kèk moun ki sijere ke Ayisyen sa yo retounen an Ayiti, men anpil nan yo pa konnen Ayiti. Yo te fèt nan Repiblik Dominikèn. Gen lòt moun yo te bay depi lè yo te piti.


Pandan pandemi COVID-19 la, Gaelle te kòmanse ak 50 pake èd, ki te grandi a 200-300. Pasyon Gaelle pou ede lòt moun te enspire nan yon laj jèn nan gade manman l 'ede moun ki te nan bezwen. Li vle transmèt sa bay pitit li yo, pou yon jou yo menm tou yo ka tounen potomitan nan kominote yo. Objektif final Gaelle se fè edikasyon aksesib ak abòdab pou timoun yo nan La Victoria. Li kwè ke plis nou ede, mwens soufri ak povrete ki pral genyen.


Pou jantiyès li, pou bon kè li, ak paske li mete men nan yon misyon ki pa fasil pou ede fanmi ayisyen ki nan bezwen nan Repiblik Dominikèn - Se sa ki fè Gaelle yon vrè Fanm Potomitan.


Si ou vle kontribye epi ou vle fè yon pati nan misyon Gaelle la, tanpri bay kèlkeswa sa ou vle sou paj gofundme li pou projè sa. Jenerozite ou ap ede l reyisi nan amelyore lavi anpil moun ki nan bezwen.


Imèl Gaelle: angel.gemy25@gmail.com


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page