top of page

Jij Paul!

Jij Paul!

Fotografye pa: RandolphFoto

Onorab Dweynie Esther Paul aktyelman se yon jij nan Tribinal Sivil Kings County nan Brooklyn, NY. Paran li Ayisyen yo men li te fèt e leve nan Queens, New York. Jij Paul dekri tet li kòm yon moun ki renmen Bondye, yon moun de kalite e kwè nan ede lòti.

Li jwenn satifaksyon nan ede lot moun. Li se yon manm aktif nan yon Asosyasyon avoka Ameriken nan New York (HALANY). Yon oganizasyon ki pa pou pwofi ak pwofesyonel ki enspire bati yon koneksyon siyifikan ak moun nan kominote a.


Jij Paul te konnen li te vle vin yon jij depi li te piti. Li te aprann enpotans yon jij ki konprann kominote li, espesyalman yon moun ki ka yon enpak nan lavi moun pandan yo nan etap ki pi vilnerab yo nan vi yo.


An 2015, li te vin premye moun nan desandan Ayisyen-Ameriken yo te eli Jij Tribinal Sivil nan eta New York. Li te prezide nan Tribinal Familyal ki an chaj, vizit, vyolans domestik, adopsyon, gadyen, ak objeksyon sipo timoun. Sa te mennen li nan yon plas sou Komite Konseye a nan Jidisye a pandan li t ap eseye amelyore eta Tribinal Fanmi an.


Jij Paul aktyelman poze pou kandida pou yon chez nan Tribinal Sirogate la nan Brooklyn.Wol tribinal Surrogate la se asire avantaj ak eritaj de yon jenerasyon a yon lòt. Li vle onore e prezève riches jenerasyonèl yo.


“Nan moman sa, Brooklyn merite yon Surrogate ki gen konpasyon, entegrite, ak kwè nan jistis!

Pa rabete eksperyans lavi ou! Pran envante, menm si li bon oswa move, paske sa ou panse ki on obstak ka mennen ou pi pre objektif objektif ou. Ou ka sezi wè sa ou ka akonpli.”


Nan Karyè li, li te fe fas a plizye defi men li te kase anpil plafon. Kek nan obstak li fè fas a yo se diskriminasyon akoz de ras lii, seks, ak laj. Jij Paul te konprann mediocrite pa t 'yon opsyon pou li. Li te oblije travay pi red ak pi bon pou li pwouve tet li e lòt moun ke li merite tit la, e ka fè travay la.


Pou pasyon li pou sèvi kominote l ak pou defann sa yo ki vilnerab nan sal tribinal la se pou sa Jij Nan Dweynie Esther Paul se yon Fanm Potomitan


Anons espesyal:


Jij Dweynie Esther Paull ofisyelman sou biltenkandida pou jij tribinal nan Lakou Brooklyn. Si ou ap viv nan zon Brooklyn; 22 Jen, 2021, ale vote pou pwochen pozisyon ofisyel eli a!

26 views0 comments

Comments


bottom of page